The Gospel Fellowship

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gersonsvej 25, 2900 Hellerup – CVR 33566247  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gospelfellowship.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til humanitære formål. Herunder nødhjælpsarbejde i Tanzania gennem " Bjerres Mission

Støtte til udviklingen af gospelkirker og -kor i Hviderusland

Støtte til konkrete projekter bl.a. i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

Støtte til konkrete aktiviteter, som f.eks. Gospel Explosion, som er gospel-gudstjeneste for børn og unge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00598