The Golden Foundation

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ejlekærgårdsvej 30, 4100 Ringsted - CVR 36267232

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.thegoldenfoundation.net) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13139431).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse af vores bygninger på Den Gyldne Grund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05088