The Benevolent Foundation

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Hannemanns Allé 44G, 2. th. 2300 København S - CVR 40103732

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13077765)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhedsorganisationer i Vestafrika. Herunder for at fremme ligestilling og styrke alle kvinder gennem udviklingsprojekter og initiativer via samfundsmæssige og kulturelle begivenheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03407