The BASIZ Initiative

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Nordre Fasanvej 249, st. tv., 2200 København N - CVR 42494496

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.thebasizinitiative.com) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9077 Konto 1380568264)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af skole i Øst Zambia med overdragelse til lokal uddannelses NGO.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03800