Terre des Hommes Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.terredeshommes.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til donationer til specifikke projekter hvor behovet er størst. Herunder Corona indsamling til de værst udsatte lande, støtte til skoler, skolegang, uddannelse, skoletasker, borde stole mm samt penge til nødhjælpspakker i form af mad, ris mel mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00562