Tempty Foods ApS

08-09-2022

Kontaktoplysninger

Teglværksgade 10, 1. tv., 2100 København Ø . CVR 42594962

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2021 til den 8. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.crowdfunding.ida.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2360 Konto 9025797067)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af industrielt produktionskøkken, som vil muliggøre kommercielt salg af Tempty Foods ApS produkter. 
I tilfælde af, at der indsamles mindre end 40.000 kr. skal beløbet tilbagebetales til bidragsyderne.
I tilfælde af, at det ikke er muligt at anskaffe eget produktionskøkken, skal midlerne anvendes til at leje et mindre midlertidig fødevare godkendt køkken eller udbredelse af kendskabet til mycelium baserede fødevare.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udbredelse af kendskabet til mycelium baserede fødevare og afholde kurser i brugen af dem i produktionskøkkener, som f.eks. kantiner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03896