TC Sjælland selvejende institution

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ahornvej 3, 2630 Taastrup - CVR 26908264

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tctaastrup-klippen.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.799203) og kontooverførsel (Reg.3409 Konto 0707546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af værested for socialt udsatte i Taastrup samt til gadeplansarbejde blandt misbrugere i Storkøbenhavn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04327