Tanzania Sct. Gemma Childrens Foundation

22-02-2022

Kontaktoplysninger

Adelgade 77, 4880 Nysted - CVR 36378158.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. februar 2021 til den 22. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53995).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle penge til tag til skolebygning i Tanzania.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til farmen tilhørende skolen St. Gemma i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. august 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04703