Tandsundhed Uden Grænser

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Amaliegade 17, 1256 København K - CVR 27552765

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tug-dk.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.55656) og kontooverførsel (Reg.9385 Konto 1110122450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde for at skabe bedre tandsundhed blandt verdens fattige. Midlerne vil blive anvendt på foreningens projekter, støtte til udsendelse af frivillige på dentalmissioner og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04200