Tandrødderne

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Parkvej 6, 1. 2750 Ballerup - CVR 34778922

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 648008) og kontooverførsel (Reg. 5470 Konto 2412954)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Tandrødders udgifter forbundet med vederlagsfri tandbehandling på udsatte borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03344