Tambohus Kro & Badehotel

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Tambogade 37, 7790 Thyholm - CVR 29904324

Indsamlingsperiode

Fra den 11. marts 2022 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 599996) og kontooverførsel (Reg. 7500 Konto 2015503).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for krigsofrene i Ukraine. Pengene videresendes til anerkendt NGO, som har en indsamling med dette formål senest 1. april 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-04646