TAL UD

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Vintervej 84, 1. 10., 8210 Aarhus V - CVR 41724889

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.talud.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50314923, 40463913) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13135533)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bekæmpelse af racisme og diskrimination i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03397