Tænketanken for forfulgte kristne

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Skovparken 66, 6200 Aabenraa - CVR 40221875

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (tffk.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12930127). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningens arbejde til oplysning om kristnes vilkår i lande hvor de udsættes for forfølgelse og diskrimination.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04748