Sydstrandens Badebrolaug

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Strandløkken 18, 2791 Dragør - CVR 42373427

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.666905) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13245045)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opsætning af offentlig tilgængelig badebro ved Sydstranden i Dragør.
Indkøb og opsætning af badebro til ca. 300.000 kr. i følge modtaget tilbud. Hvis indsamlingsbeløbet ikke nås, besluttes evt. at opføre en kortere bro eller en forlængelse af indsamlingsperioden.
Bidrag (tilsagn) til opførelsen skal først indbetales, når finansieringsmålet er nået.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, vil beløbet som udgangspunkt ikke blive opkrævet eller efter aftale med bidragsyder anvendt til efterfølgende drift/vedligeholdelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04037