Sydfynske Alper Sti og Sporbyggere

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Højbolund 11, 5600 Faaborg - CVR 41627999

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sydfynskealper.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.731376)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med sporbygning i skoven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03596