Sydbyens Bryglaug

14-08-2022

Kontaktoplysninger

Buggesgårdvej 66, 8260 Viby J - CVR 39822563

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2021 til den 14. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.sydbyensbryglaug.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.141122) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13269041)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift og indkøb samt bidrage til bryglaugets udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03831