SwingShoes

25-04-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 71, 2., 1620 København V - CVR 34530068

Indsamlingsperiode

Fra den 23. april 2022 til den 25. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (swingshoes.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælpeorganisation til fordel for Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04710