Sweet Homes international

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Nørrebred 118, 2625 Vallensbæk - CVR 40721533

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2021 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sweethomesint.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.270564) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12895577)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål:
”Sweet Homes International (SHI) har et almennyttigt formål i form af nødhjælp og formidling af hjælp til udsatte børn og ældre, hvor end de måtte befinde sig. Visionen er at støtte projekter igennem velgørenhedsorganisationer. 
Derudover ønsker er, at samle børn under et tag, som er hjemmeløse eller forældreløse uanset religion eller hudfarve og fremme deres livskvalitet i form af uddannelse, sundhed og socialt. Herudover samle ældre mennesker som er hjemmeløse under et tag uanset religion eller hudfarve.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04176