Svovlstikkerne

24-12-2022

Kontaktoplysninger

Hybenvej 18, 4700 Næstved - CVR 32993575

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 24. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.svovlstikkerne.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.83303) og kontooverførsel (Reg.9819 Konto 2540202586)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julehjælpen 2022 igennem Svovlstikkerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04261