SVENSKA GUSTAFSKYRKAN

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø - CVR 55256616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. svenskakyrkan.se/kopenhamn), Nyhedsbrev og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.179608) og kontooverførsel (Reg.0890 Konto 1118311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse og driftsudgifter forbundet med kirken samt diverse sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03975