Svanevig Hospice

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm - CVR 29732884

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.svanevighospice.dk) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.748338) og kontooverførsel (Reg.0682 Konto 0001716786)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til gavn og glæde for kommende patienter og deres pårørende, i henhold til Svanevig Hospices vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04306