Sustainable Relief & Transformation.

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Høje Gladsaxe 122, 1. th., 2860 Søborg - CVR 42845787

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.srtdk.dk) og sociale medier (LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (Reg. 7670 konto 0003414385).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel til at bespise fattige mennesker samt give dem adgang til rent drikkevand. 10% af de indsamlende midler skal bruges på administration som det står i vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04722