SUELL Fonden

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Tremhøjvej 45, 8700 Horsens - CVR 41387556

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.suellfonden.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21449686)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rejsning af midler til børn og unge i vanskelig stillede familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03897