Strynø Købmandsforening

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Stjernegade 2, 5943 Strynø - CVR 34762376.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.strynoe.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 733604) og kontooverførsel (Reg. 7780 konto 6466452).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af ny butiksbygning, samt nedrivning af den gamle butik og midlertidig genhusning i byggeperioden.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til renovation af Strynø købmandsbutiks nuværende lagerbygning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til nyt inventar i Strynø Købmandsbutik samt haveborde og –stole samt planter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03732.