Storms Hjørne

15-10-2022

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 2, 5700 Svendborg - CVR 37129380

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2022 til den 15. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Growdfunding.coop.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0815 Konto 8159871933)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af forretningsejendommen Slotsalleen 2B, 5700 Svendborg.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til professionel assistance til ansøgninger til fonde, puljer og lokalråd.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering af ejendommen Slotsalleen 2B, 5700 Svendborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04513