Stop vanrøgt af dyr bag hegn

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Lollandsgade 2, 1. th., 8600 Silkeborg - CVR 42414662

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13242682) og mobile betalingsløsninger (NR. 722212)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for advokatbistand, kørsel og markedsføring og foder i forbindelse med Stop vanrøgt af dyr bag hegns arbejde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælp til dyrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03710