Stop Spild Lokalt (Vordingborg)

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg - CVR 39278545.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6140 konto 4023998).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for daglig drift.

Indsamlingsområde

Vordingborg Kommune.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05095