Stop Spild Lokalt (Næstved)

14-02-2022

Kontaktoplysninger

 Østre Ringvej 86, 4700 Næstved - CVR 39324660

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2021 til den 14. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 714600,  nr. 40434340, Box 71625) og kontooverførsel (Reg. 6140 Konto 4317341)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stop Spild Lokalt (Næstved) drift.
Herunder papir, lamineringslommer, farvepatroner, håndklædepapir, termokasser, fristelementer, brødsække, handsker, håndsprit, frostposer mm. Indkøb af frostskabe, udendørs belysning, sponsor rammer, brændstof og diverse forsikringer mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03714