Stop Spild Lokalt (Danmark)

14-07-2022

Kontaktoplysninger

Bytorvet 2, 2620 Albertslund - CVR 38194046

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2021 til den 14. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stopspildlokalt.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 93016 og Nr. 52628453) og kontooverførsel (Reg. 5040 konto 0001264820).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driftsomkostninger, papir, brændstof m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03997.