Stomiforeningen COPA

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted - CVR 20407816

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copa.dk og www.stomiguiden.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 67873) og kontooverførsel (Reg. 9886 konto 0000483407).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte og udvikling af foreningens to hjemmesider www.copa.dk og www.stomiguiden.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04822.