Stofskifteforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 30046404.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stofskifteforeningen.dk) og  sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 249048) og kontooverførsel (Reg.2670 konto 6288976617).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stofskifteforeningens generelle arbejde med at sikre bedre vilkår for stofskiftepatienter og deres pårørende, gennem viden og rådgivning samt støtte til forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05000