Støtteforeningen TRIVS' Venner

22-01-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 202, st. tv., 1800 Frederiksberg C - CVR 40893164

Indsamlingsperiode

Fra den 23. januar 2021 til den 22. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.trivs.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5301 konto 0284479).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og drift af et TRIVS Hus i København for personer og familier ramt af afhængighed.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes i henhold til foreningens vedtægter §16.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. juli 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03793