Støtteforeningen Rødder

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Neptunvej 1, 8600 Silkeborg - CVR 40786384

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rødder.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.101112) og kontooverførsel (Reg.7170 Konto 2982621)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for halprojekt i Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til andre projekter i Silkeborg kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04234