Støtteforeningen Hospice Sydfyn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Syrenvej 23, 5700 Svendborg

Indsamlingsperiode

År 2020- 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospicesydfyn.dk) og sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til Hospice tanken i almindelighed og Hospice Sydfyn i særdeleshed, samt støtte af den selvejende institution Hospice Sydfyn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00295