Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen

07-08-2022

Kontaktoplysninger

Halfdansgade 35, 1., 2300 København S - CVR 40933239 

Indsamlingsperiode

Fra den 8. august 2021 til den 7. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hvorerderenvoksen.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 980096) og kontooverførsel (Reg. 0554 konto 159703).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte forældrebevægelsens kamp for at få indført minimumsnormeringer i børnehøjde i Danmarks daginstitutioner. Dermed indsamle midler til demonstrationer, aktioner, protester, repræsentation, merchandise, annoncer, tryk af informationer, hjemmeside, social medie annoncering m.m..

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04819