Støtteforeningen for den private institution Spiren

14-04-2022

Kontaktoplysninger

Ørnæsvej 1, 4500 Nykøbing Sj - CVR 40890815

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 14. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Boomerang), sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 703596) og kontooverførsel (Reg. 0517 Konto 363351)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bebyggelse af den private børnehave Spiren ved nr. Asmindrup friskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03470