Støtteforeningen Fejø Børne- og kulturhus

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Herredsvej 190, 4944 Fejø - CVR 36206667

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fejoe.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 932626) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13349959)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til opstart og drift af skole på Fejø samt ansættelse af midlertidig lærer, indtil der er oprettet en skole da Fejø på nuværende tidspunkt står uden skole.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overdrages til Støtteforeningen for Fejø børne og kulturhus og dermed til børnene på Fejø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04367