Støtteforeningen f. Hospice Vangen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Studievej 25, 9400 Nørresundby - CVR 21001341

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hospice-aalborg.dk/stoetteforening-vangen).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6286 konto 558249).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Støtteforeningen, med en deltidsansat koordinator og ca. 65 frivillige, som udfører mange forskellige nødvendige hjælpeopgaver for hospice. Medlemskontingenterne kan kun dække ca. ¼ af udgifterne, så foreningens virke afhænger af gaver og donationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04939