Støtteforeningen Broen Horsens

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Slåenvej 7, 8700 Horsens - CVR 30212193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk/horsens), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 318606) og kontooverførsel (Reg. 1685 konto 3226872808).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fritidsaktiviteter og udstyr til udsatte børn i Horsens Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03991.