Støtteforening Hospice Vendsyssel

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Bogfinkevej 33, 9352 Dybvad 31910099

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hospice-Vendsyssel.dk/stotteforening) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.35951) og kontooverførsel (Reg.8090 Konto 1010761)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af Støtteforening Hospice Vendsyssel. Herunder løn til koordinator og udgifter til ca. 60 frivillige. Herudover økonomisk bistand til patienter, hvor ønsket ikke kan opfyldes af Hospice.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03951