Støtteforening for Rødding Friskole og Børnehave

09-04-2022

Kontaktoplysninger

Tingvej 8, 6630 Rødding - CVR 43034529

Indsamlingsperiode

Fra den 2. april 2022 til den 9. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://roeddingfriskole.dk/stoetteforeningen/) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. .

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af et motorik- og aktivitetsområde ved Rødding Friskole og Børnehave.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens øvrige kommende bidrag i henhold til formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04753.