Støt Soldater & Pårørende

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Maglekæret 52C, 2680 Solrød Strand - CVR 33603398

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ssop.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 94761) og kontooverførsel (Reg. 2348 konto 7562349833).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, herunder til støtte til soldater og civile udsendte af det danske militær på mission i udlandet, som under eller efter udsendelse får fysisk eller psykisk skade. Dette Gælder også for pårørende og efterladte. Anden hjælp, som understøtter foreningens formål, herunder projekter for børn samt andre forebyggende aktiviteter for nævnte persongrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort hurtigst muligt efter regnskabet er modtaget.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04548