Stille Stunder

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hjortholms Allé 1, 2. th., 2400 København NV - CVR 40991549.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events, hjemmeside/donationsmodul (www.stillestunder.com), sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube, Spotify og Apple Podcasts) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 491993) og kontooverførsel (Reg, 5501 konto 6291687405).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stille Stunders generelle arbejde, herunder til at sprede evangeliet, styrke og hjælpe folk i troen, styrke dansk lovsang og opmuntre til kreativitet i lovprisningen af gud. Midlerne skal desuden anvendes til Stille Stunders daglige drift, herunder til lønomkostninger, transport og udstyr i form af kamera, lydudstyr m.m. 
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til FrikirkeNets arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04470.