Stiftelsen Georg Stages Minde

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Krudtløbsvej 73B, 1439 København K – CVR 30876164

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.georgstage.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driften af skoleskibet George Stage. Herunder uddannelsesinstitutionens vedtægtsbestemte §2 formål: At give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk sømandsgerning om brd i et dertil bestemt skoleskib.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00582