Station Fonden ERF

14-12-2022

Kontaktoplysninger

Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg - CVR 43234285.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.station.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og mobilepay (523681)
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7312 kontonr.: 1071432). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens arbejde med at vedblive en relevant platform for nytænkning og studenterengagement i forhold til de til enhver tid mest presserende og relevante samfundsudfordringer. Formålet med fondens projekter er, at de skal styrke studerende og dimittender i at spille en afgørende rolle i formuleringen af intelligente og innovative løsninger, der adresserer samfundets og verdens komplekse udfordringer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05667.