ST Digital

24-12-2022

Kontaktoplysninger

Baldersgade 69, 2. th., 2200 København N - CVR 18194104.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. april 2022 til den 24. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www. ukraine.artfactory.international) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6506 konto 5060034100).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Røde Kors i Ukraine, nærmere betegnet Ukraines afdeling af Røde Kors. Midlerne skal anvendes til humanitær hjælp til Ukraines befolkning, til de internt fordrevne, sårede, syge og ældre, som har behov for hjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04877