SPEJDERNES FOND TIL FORDEL FOR NØDLIDENDE, SYGE OG VANSKELIGT STILLEDE BØRN, SPEJDERHJÆLPEN

14-01-2022

Kontaktoplysninger

Azaleavej 7, 2. tv., 2000 Frederiksberg - CVR 11719937

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2021 til den 14. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.spejderhjaelpen.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger´(Nr.82535) og kontooverførsel (Reg.2510 konto 0751256647)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04602