Spejderne

15-08-2022

Kontaktoplysninger

Arsenalvej 10, 1436 København K - CVR 34434034.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 15. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (spejderneslejr.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 11960) og kontooverførsel (Reg. 3001 konto 13443238).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtte til Spejdernes Lejr. Spejdernes Lejr er et projekt under Foreningen Spejderne, der arrangerer en spejderlejr for ca. 30.000 deltagere den 23. juli - 31. juli 2022. Det er gratis for ikke-overnattende gæster at besøge lejren og prøve visse aktiviteter, og vi ønsker at kunne opfordre til frivillig betaling for oplevelsen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til støtte for afviklingen af Spejdernes Lejr i 2026, hvor projektet næste gang skal afvikles.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05086