Spedalskhedsmissionen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.spedalsk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for reducering eller udryddelse af sygdommen spedalskhed. Arbejdet udføres hovedsageligt i Bangladesh.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00343