Soroptimist International Skive

20-11-2022

Kontaktoplysninger

Porshøjvej 6, 7800 Skive, CVR 33933355

Indsamlingsperiode

19. november 2022 til 20. november 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 308030).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mødrehjælpen Skive, Julemærkehjemmet i Hobro, Undervisningsprojekt i Angola og Fonden Det Nytter.

Indsamlingsområde

7800 Skive

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05531